در حال بارگذاری ...
 • طرح های در حال اجرا

  عنوان طرح

  ردیف

  بررسی میزان رضایت مندی دانشجو- معلمان از کیفیت برنامه های فرهنگی در پردیس های دانشگاه فرهنگیان در استان کردستان در سال تحصیلی 95-94

  1

  طراحی و آزمون سامانه مدیریت دانش اساتید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

  2

  برنامه درسی جدید رشته آموزش ابتدایی؛ تجربه زیسته اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

  3

  مطالعه و جمع آوری تجربیات حاصل از اولین دوره اجرای برنامه کارورزی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف برای پشتیبانی از برنامه و دستیابی به دانش حرفه ای

  4

   

  5

  آسیب شناسی فرآیند مصاحبه،گزینش و انتخاب دانشجویان جهت پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و ارایه الگوی مطلوب

  6

  تدوین و اعتبار سنجی الگوی ویژگی ها و شایستگی های معلمی براساس اسناد بالا دستی آموزش و پرورش

  7

  تدوین و اعتبار سنجی الگوی ویژگی ها و شایستگی های حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

  8

  آسیب شناسی اجرای دوره های «کارشناسی ناپیوسته» و ارائه ی الگوی اجرایی مناسب جهت بهبود در دانشگاه فرهنگیان

   

  9

  بررسی میزان اهتمام و پایبندی مدیران دانشگاه فرهنگیان به اجرای مفاد منشور و میثاق نامه مدیران و تاثیر آن برآوا  و تعهد سازمانی کارکنان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی

  10

  تدوین و اعتبار یابی مدل سنجش بهره وری در دانشگاه فرهنگیان

  11

  بررسی تجارب کشورهای جهان  در زمینه فعالیت های غیررسمی وفوق برنامه درتربیت معلم (مطالعه موردی:مالزی،استرالیا،آلمان،سوئد،افریقای جنوبی،آمریکا،)

   

  12

  بررسی شیوه های ممکن برای نیل به اهداف دانشگاه سبز در دانشگاه فرهنگیان

  13

  ارزیابی الگوهای حمایت حرفه ای از نومعلمان در کشورهای همکاری توسعه اقتصادی  به منظور ارایه الگوی بهینه برای دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان

  14

  تبیین پیامدهای ضمنی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان

   

  15

  بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای بهبود اقامه نماز در دانشگاه فرهنگیان

  16

  بررسی و مقایسه عملکرد نو معلمان مهارت آموز ماده 28 و کارشناسی پیوسته و ارزیابی آن بر اساس ملاک های ناظر به عملکرد مورد انتظار

  17

  آسیب شناسی فعالیت های فرهنگی دانشگاه به منظور ارایه الگوی مطلوب در این زمینه

   

  18

  بررسی کیفیت تعامل مدیران آموزشگاهی بر عملکرد نو معلمان دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه نو معلمان در سال تحصیلی 97-1396

  19

  سنجش میزان آگاهی نومعلمان دانشگاه فرهنگیان گیلان از بدفهمی های آموزش ریاضی در فارغ التحصیلان رشته آموزش ابتدایی.

   

  20

  بررسی وضعیت موجود و مطلوب مولفه های  آموزش شهروندی در  برنامه های رسمی و غیر رسمی  دانشجو معلمان  دانشگاه فرهنگیان و ارایه راهکار بهبود آن

  21