در حال بارگذاری ...
پیغام: 

سلام ریاست محترم شما یا قانونمندهستید یا نیستید اگر هستید و بدانیم پیگیر می کنید پاسخ شما را به منزله پذیرش دانسته و اینجانب به عنوان یکی از پرسنل پردیسها بر خود لازم می دانم که گوشه ای از تخلفات پردیس رسول اکرم اهواز را با مستندات به حضورتان ارسال خواهم کرد ارادتمند شمایک فرهنگی دلسوز

  
پاسخ:

انشاءالله قانونمند باشیم و قانونمند بمانیم. مسائل خلاف قانون را منعکس فرمایید در حد توان پیگیری می کنم.

تعداد بازدید: 

995