در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
مدیریت بالندگی حرفه ای دانشگاه فرهنگیان برگزار می کند:

دوره آموزشی مدیریت رفتار(تعلق سازمانی)
مدیریت بالندگی حرفه ای دانشگاه فرهنگیان برگزار می کند:

دوره آموزشی مدیریت رفتار(تعلق سازمانی)

مدیریت بالندگی حرفه ای بمنظور دانش افزائی و ارتقاء حس هم افزائی کارکنان دوره های سلسله وار مدیریت رفتار را با موضوعات مرتبط برگزار می کند. اولین دوره با موضوع تعلق ...

مدیریت بالندگی حرفه ای |

برگزاری هفتمین دوره ارزیابی درونی با حضور 40 نفر از مدیران گروه شش استان کشور در پردیس نسیبه تهران

برگزاری هفتمین دوره ارزیابی درونی با حضور 40 نفر از مدیران گروه شش استان کشور در پردیس نسیبه تهران

هفتمین دوره ارزیابی درونی با حضور 40 نفر از مدیران گروه های آموزشی و کارشناسان نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت شش استان کشور در روز سه شنبه مورخ 26 دی ماه 1396 در پردیس نسیبه تهران برگزار شد.

معاونت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت,دفتر نظارت و ارزیابی |

سومین جلسه آموزشی و هماهنگی با رابطان محترم معاونت های دانشگاه برگزار شد:

برگزاری سومین جلسه آموزشی و هماهنگی با رابطان بالندگی
سومین جلسه آموزشی و هماهنگی با رابطان محترم معاونت های دانشگاه برگزار شد:

برگزاری سومین جلسه آموزشی و هماهنگی با رابطان بالندگی

سومین جلسه آموزشی و هماهنگی با رابطان محترم معاونت های دانشگاه  روز دوشنبه مورخ 26 دی ماه 96 در سالن شریعتمداری سازمان مرکزی تشکیل شد. در ابتدای جلسه،دکتر کچوئیان مدیر ...

مدیریت بالندگی حرفه ای |

برگزاری مجدد آزمون مهارت های زندگی دانشجویی

برگزاری مجدد آزمون مهارت های زندگی دانشجویی

در خصوص آزمون الکترونیکی مهارت های زندگی دانشجویی، بر حسب درخواست پردیس ها و مراکز آموزشی و استقبال دانشجویان آزمون مجددا در تاریخ1396/11/11 روز چهارشنبه از ساعت 14 لغایت تا  18 عصر ...

اداره خدمات مشاوره ای |

جلسه هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه فرهنگیان
با حضور سرپرست دانشگاه فرهنگیان  برگزار شد:

جلسه هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه فرهنگیان
با حضور سرپرست دانشگاه فرهنگیان برگزار شد:

در این جلسه با درخواست موافقت اصولی انجمن های اسلامی پردیس های شهید هاشمی نژاد خراسان رضوی، پردیس امام محمد باقر (ع) خراسان شمالی و موافقت قطعی جامعه اسلامی دانشجو معلمان پردیس فاطمه الزهرا (س) اصفهان موافقت شد.

اداره کل اجتماعی |

1 ۲  ۳  ۴  ۵ »
۱۲ از ۳۸۶۴ نتیجه
۱ از ۳۲۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰