در حال بارگذاری ...
دکتر خنیفر در هجدهمین اجلاس مدیران دانشگاه:

آموزش مداوم اساتید و مدیران اولویت دانشگاه است

دکتر خنیفر  سرپرست دانشگاه در نشست با مدیران استان و سرپرستان پردیس های و مراکز در بخش عصرگاهی از نخستین روز برگزاری هجدمین همایش مدیران با اشاره به چالش های اصلی دانشگاه بر  حرکت به سمت حل این چالش ها تاکید کرد.

وی چالش عمده دانشگاه فرهنگیان را بحث اعضای هیئت علمی تطبیقی دانست و گفت: کسی که به کار تعلیم و تربیت،  تدریس  و کار آموزشی اشتغال داشته 50 درصد امتیاز دارد.

سرپرست دانشگاه در ادامه کاهش جذب از طریق ماده 28 و اهتمام ویژه در بکار بردن تمام ظرفیت دانشگاه برای تربیت معلم را از اولویتهای دانشگاه دانست و اظهار کرد: ایجاد و همسانی آمار دانشگاه فرهنگیان و مرکز طرح و برنامه منابع انسانی آموزش و پرورش و ضرورت برقراری ارتباطات با آموزش و پرورش و سازمان ها و نهاد های مرتبط استان ها از دیگر برنامه ها است.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه دانشگاه فرهنگیان  خاطر نشان کرد: شما وظیفه تربیتِ نسلِ تربیت کننده نسل سازنده کشور را در دست دارید. تعلیم و تربیت و پرورش معلم شایسته چند برابر سانتریفیوژ است

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به بحث و تبادل نظر پیرامون حلقه مدیریت استانی و در صورت نیاز بازنگری و ترمیم ساختار آن و چابک سازی ساختار  تشکیلاتی پرداخت.

سرپرست دانشگاه حضور دانشجویان در فضای شبانه روزی و اسکان در سراها دانشجویی را مورد تاکید قرار داد  و افزود: دانشجویی که در سراها در معرض برنامه های دانشجویی، اخلاقی فرهنگی و آموزشی قرار گرفته  برای تربیت نسل آینده مناسب و مطلوب تر است.

وی تقویت پژوهش و آموزش مداوم اساتید و مدیران را اولویت دانشگاه دانست و تصریح کرد:  منتظر ابلاغ ستاد نباشید با تشخیص خود دوره های مورد نیاز اساتید را برگزار کنید.

دکتر خنیفر با تاکید برحرکت به سمت خودکفایی برای آموزش همه رشته ها در سراسر کشور و سپس حرکت از کمیت به کیفیت، اضافه کرد: آینده پژوهی، ثبت ایده ها

فعال کردن کمیته های تامین معلمین آینده و  مستند سازی تجارب تحت عنوان تجربه زیسته از دیگر اقدامات پیش رو است.

وی با اشاره بر لزوم بازسازی و بهسازی فضاها و سراهای دانشجویی اظهار کرد:۴۵ درصد مراکز نیاز به مقاوم سازی دارد .

سرپرست دانشگاه ادامه داد: با احصاء ظرفیت های پردیس ها و مراکز و فضاهای فیزیکی و کالبدی آنها می توان به بهسازی آنان پرداخت.

وی ضمن تشریح طرح مراکز 100 هکتاری در 31 استان گفت: برای ایجاد روح نشاط در مراکز دانشگاه باید هزینه شود.

دکتر خنیفر در پایان با بیان اینکه  منجی نظام آموزشی ما هستیم افزود: در زمان خدمت در تعلیم و تربیت کارهای بزرگ  و ماندگار انجام دهیم که نیاز به  عزم    جزم  و ایمان برای تربیت دانشجو معلمان  دارد، سرمایه گذاری در این مقوله با اهمیت است.


نظرات کاربران