در حال بارگذاری ...
دکتر خنیفر در شورای تخصصی بین المللی سازی دانشگاه تاکید کرد:

ضرورت توسعه و گسترش روابط بین الملل دانشگاه فرهنگیان

شورای تخصصی بین الملل دانشگاه فرهنگیان با حضور دکتر خنیفر، سرپرست دانشگاه، معاونین و نمایندگان وزارت علوم با هدف تعامل دانشگاه فرهنگیان با دانشگاههای معتبر دنیا برای استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهش دانشگاه های دنیا تشکیل شد.

آشنایی با حوزه بین الملل و معرفی اعضای شورا، مرور مصوبات و اقدامات اجرایی مربوطه، برنامه راهبردی بین المللی سازی دانشگاه فرهنگیان، کارگاه آموزشی بین المللی سازی و...از موارد طرح شده در این جلسه بود.
 


نظرات کاربران