در حال بارگذاری ...
دکتر خنیفر در کنفرانس خبری استان خراسان رضوی:

بیست هزار ظرفیت پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برای جذب دانشجو معلم در سال آینده وجود دارد

دکتر خنیفر در کنفرانس خبری استان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت دانشگاه فرهنگیان این دانشگاه را مرجع اصلی تربیت معلم کشور دانست.
وی ضمن قدردانی از وزیر آموزش و پرورش برای حمایت هایی که از دانشگاه فرهنگیان دارند از وی خواست که ظرفیت پذیرش این دانشگاه را همراه با تخصیص ردیف استخدامی افزایش دهند.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان در پایان بر اولویت امور پرورشی و فرهنگی در دانشگاه تاکید کرد و افزود: معلمان آینده باید انسان های کاملی برای تربیت نسل آینده باشند.


نظرات کاربران