در حال بارگذاری ...
معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت و گو با پانا:

مهارت آموزان تحت پوشش شناسنامه سلامت قرار می گیرند

 

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه شناسنامه سلامت دانشجومعلمان بخشی از شیوه نامه جذب معلمی بوده، گفت: این طرح از سال 92 آغاز شده و به تدریج کار در حال اجرا است .

معصومه علی نژاد در گفت وگو با پانا؛ در مورد وضعیت شناسنامه سلامت دانشجومعلمان از راه اندازی سامانه کارنامه سلامت خبر داد که در آن پالایش داوطلبان بدو ورود به دانشگاه از نظر سلامت جسمی مورد توجه قرار می گیرد.
 
وی افزود: پایش مستمر اطلاعات از نظر جسمی و روانی برای دانشجو معلمان از دیگر اهداف شناسنامه سلامت بوده و برنامه ریزی های دقیق و اقدامات پیشگیرانه براساس داده های حاصل از شناسنامه سلامت در دستور کار است.
 
معاون  دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: ارتقای سطح سلامت در ابعاد جسمی و روانی، پایش افراد مجاز و انتخاب افرادی سالم از نظر جسم و روان برای حرفه معلمی و صرفه جویی در هزینه ها برای پیشگیری از هزینه های درمان در این شناسنامه مورد توجه است.
 
علی نژاد با اشاره به کمیسیون موارد خاص و رسیدگی به مسائل دانشجویان در دانشگاه تصریح کرد: اطلاعات شناسنامه سلامت در برنامه های پژوهشی روانشناختی قابل استفاده است و با توجه به وجود این شناسنامه کلیه اطلاعات در دسترس دانشگاه خواهد بود که به بررسی ها در کمیسیون موارد خاص نیز کمک می کند.
 
شیوه نامه جذب معلمان
 
وی به شیوه نامه جذب معلمان نیز اشاره داشت و تصریح کرد:  شناسنامه سلامت بخشی از شیوه نامه جذب دانشجومعلمان بوده و با توجه به اصلاحاتی که در پیش نویس شیوه نامه انجام شده در روند مصاحبه ها و معاینات پزشکی مشکلی وجود نداشته و  درصد کمی از افراد در اثر معاینات پزشکی جذب نشدند و اغلب علل پذیرفته نشدن داوطلبان براساس ضوابط علمی بوده است.
 
معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: تمامی افرادی که در دانشگاه فرهنگیان به تحصیل بپزدازند تحت پوشش شناسنامه سلامت قرار می گیرند و مهارت آموزان نیز از این قاعده مستثنی نیستند که بر این اساس در نظر داریم مهارت آموزان دوره های جدید تمامی فرآیند معاینات خود را برخلاف دوره های گذشته در دانشگاه داشته باشند.
 
علی نژاد عنوان کرد: ایجاد تغییرات مثبت در روند بهداشتی، پیشگیری از بیماری های واگیردار، کمک به ارتقای سطح بهداشت فردی  و بررسی شیوع بیماری های منطقه ای از دیگر اهدافی است که در شناسنامه سلامت مورد توجه است.
 
وی با تاکید بر اینکه هدف ما تربیت معلمی سالم از نظر ابعاد  مختلف جسمی و روانی است، یادآور شد: در سامانه شناسنامه سلامت ثبت و نگهداری معاینات پزشکی، آنالیز داده های پزشکی، آنالیز داده های خود اظهاری بررسی می شود.


نظرات کاربران