در حال بارگذاری ...
دکتر مهرمحمدی در پنجمین دوره کشوری توان افزایی سرپرستان شبانه روزی در آذربایجان شرقی:

نقش آفرینی سرپرستان بعنوان طراحان و مجریان اصلی برنامه درسی غیر رسمی

دکتر مهرمحمدی در اختتامیه  پنجمین دوره کشوری توان افزایی سرپرستان شبانه روزی در آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در مدارج تاثیرگذاری فرهنگی و تربیتی گروه های مختلف کارکنان در سازمان دانشگاه فرهنگیان، گروه سرپرستان شبانه روزی را اگر نه در رده نخست دست کم باید در رده های خیلی بالا قرارداد، گفت: با تصور مجموعه وظایفی که بر عهده سرپرستان ارجمند قراردارد؛ این قضاوت براحتی مورد تایید و تصدیق قرار می گیرد.
وی افزود: این اهمیت و تاثیرگذاری تربیتی و فرهنگی  خاص دانشگاه فرهنگیان نیست. آنچه اختصاص به دانشگاه فرهنگیان دارد و این اهمیت و تاثیرگذاری را دو چندان می کند، تصور نقش آفرینی سرپرستان بعنوان طراحان و مجریان اصلی یکی از برنامه های درسی است که آن را برنامه درسی غیر رسمی نام نهاده ایم.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر اینکه سراهای دانشجویی خوابگاه نیستند بلکه محیط های یادگیری و رشد البته از جنس دیگری در مقایسه با یادگیری های کلاس درس هستند، گفت: باید انتظار داشت مدیریت دانشگاه این پست را با عنایت به حساسیت ویژه ای که دارد به افراد واگذار کرده و آموزش های توانمند ساز، احراز صلاحیت ها،  نظارت بر عملکرد و ارزیابی دقیق اقدامات آنان را در زمره اولویت های خود بداند.

وی ادامه داد: به همین خاطر بحث هایی اخیرا و برای چندمین بار در هیات رییسه داشته ایم و  مقرر شد نخست؛ معاونت دانشجویی مدل یا نقشه شایستگی های حرفه ای سرپرستان شبانه روزی در دانشگاه فرهنگیان را ترسیم نماید تا بر اساس آن کار  طراحی ابزار و ساز و کار سنجش صلاحیت حرفه ای انجام گیرد.
دکتر مهرمحمدی افزود: در راس صلاحیت های سرپرستان متناسب با رویکرد کلی ما در تربیت معلم، صلاحیت عمل فکورانه یا پژوهندگی است که همان شایستگی مورد انتظار از معلم است. سرپرستان اگر در انجام وظایف خود فکورانه و موقعیت شناسانه عمل کنند علاوه بر این که قطعا و در مقایسه با زمانی که به انجام کلیشه ای وظایف می پردازند توفیق بیشتری پیدا می کنند، بعنوان یک عامل انسانی که رفتارش مستقیما در معرض دید و قضاوت دانشجو معلمان است، در تثبیت شایستگی کلیدی دانشجو معلمان هم نقش موثر داشته باشد؛ مجری بخش انسانی برنامه درسی غیر متشکل یا پنهان، علاوه بر برنامه درسی غیر رسمی باشد.
وی در پایان  این مطالب خاطر نشان کرد: این ها آرزوهای ماست، شما می توانید تحقق این آرزوها را سرعت ببخشید یا خدای نخواسته به تاخیر بیندازید.


نظرات کاربران