در حال بارگذاری ...

اطلاعیه دوره مهارت آموزی در خصوص مهارت آموزان مشروط آزمون سال 94 و تاخیر گزینش آزمون سال 95

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در اطلاعیه ای قابل توجه مهارت آموزان مشروط آزمون استخدام پیمانی سال 1394 و مهارت آموزان تاخیر گزینش و سهمیه ایثارگران آزمون استخدام پیمانی سال 1395 اعلام کرد:

 

  1. مطابق مندرجات اطلاعیه شماره 4، مهارت آموزان محترمی که در دوره مهارت آموزی سال 1394 مشمول شرایط «قبول مشروط» شده اند؛ باید محل آزمون تدریس خرد پیشنهادی خود را از تاریخ 26 لغایت 1396/4/27 از طریق سامانه stats.cfu.ac.ir/state انتخاب نمایند. محل قطعی آزمون و برنامه اجرایی «آزمون تدریس خرد» و «فعالیت فرهنگی» متعاقباً اعلام خواهد شد.

  2. پذیرفته شدگانِ تاخیر گزینش و سهمیه ایثارگران که اسامی و اطلاعات آنان تا روز دوشنبه مورخ 96/4/26 از طرف مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه ارسال شده است، برای ثبت نام به شرح ذیل عمل نمایند:

 

اقدام

روز/ مورخ

توضیحات

اطلاع از محل آموزش

 

ثبت نام غیرحضوری

چهارشنبه 96/4/28

و پنجشنبه 96/4/29

برای اطلاع از روش ثبت نام غیرحضوری، به راهنمای ثبت نام غیرحضوری در اطلاعیه شماره 2 مراجعه کنید.

ثبت نام حضوری و

شروع کلاس

شنبه 96/4/31

برای اطلاع ازمدارک ثبت نام حضوری، به راهنمای ثبت نام حضوری در اطلاعیه شماره 2 مراجعه کنید.

 

 

تذکر1: با توجه به تاخیر در اعلام اسامی مهارت آموزان تاخیر گزینش، شروع دوره مهارت آموزی از مورخ 96/4/24 و نیز فشردگی زمانی دوره، محلِ آموزش تعیین شده برای مهارت آموزان قطعی بوده و هیچگونه درخواست جابجایی بصورت حضوری و غیرحضوری پذیرفته نمی شود.


نظرات کاربران