در حال بارگذاری ...
معاون نظارت و ارزیابی دانشگاه اعلام کرد:

فراخوان جذب نیروهای ماموراداری، پس از تصویب و صرفا با ابلاغ رسمی قابل استناد است

براساس مصوبات ساماندهی منابع انسانی دانشگاه درسال 1396 مقررشده بود پیش­نویش غیر قابل استنادی توسط این معاونت تهیه و پس از بررسی نیازهای سال تحصیلی 97-96 و تصویب نهایی درهیات رئیسه برای اجرا در سال جاری عملیاتی گردد.

تأکید می ­گردد این پیش­نویس غیر قابل استناد تنها در جهت نظرخواهی کارشناسانه از تعدادی مدیران و کارشناسان دانشگاه در یک گروه تلگرامی به اشتراک گذاشته شده بود و علی­رغم تأکید چندباره بر عدم انتشار و غیرقابل استناد بودن آن، انتشار نسبتاً گسترده­ ای پیدا کرد.

بدیهی است پس از قطعی شدن نیازهای سال جاری و بسته به تعداد و تنوع نیازها فرایند به­ گزینی نیروهای مأمور پس از توافق با وزارت آموزش وپرورش با تصویب هیأت رئیسه و اعلان رسمی آن در حوزه معاونت توسعه منابع و مدیریت و معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت اجرایی خواهد شد.


نظرات کاربران