در حال بارگذاری ...

تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ نقاط کلیدی اصلی در مجموعه اقتصاد مقاومتی می باشد

 


نظرات کاربران