در حال بارگذاری ...

سیزدهمین جلسه شورای بررسی موارد خاص سازمان مرکزی برگزاری شد

به گزارش اداره کل برنامه ریزی، خدمات و رفاه دانشجویی بعد از بررسی بیش از 33 پرونده ارسالی از سوی استان ها و هماهنگی های به عمل آمده، سیزدهمین جلسه شورای بررسی موارد خاص سازمان مرکزی روز یک شنبه مورخ 19/10/95 از ساعت 13:30 لغایت 15:30 در دفتر معاونت دانشجویی با حضور دکتر مطیعی، مشاور رییس و مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناری و اعضاء شورا برگزار شد.

لازم به ذکر است از میان پرونده های ارسالی در مجموع 5 پرونده شرایط طرح در این جلسه شورا را داشتند که 2 پرونده در مقطع کارشناسی ناپیوسته، 2 پرونده در مقطع کارشناسی پیوسته و 1 پرونده مربوط به مقطع کارشناسی ارشد بود.


نظرات کاربران