در حال بارگذاری ...

اعلام نتایج آزمون جبرانی اصلح ویژه مهارت آموزان دوره یکساله

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه مهارت آموزان گرامی، به اطلاع می رسد نتایج مرحله جبرانی ارزشیابی صلاحیت های حرفه ای (اصلح) 1395 در لینک ذیل صفحه قابل دستیابی است.

نکات بسیار مهم

1- مهارت آموزان گرامی با ورود کد ملی خود می توانند نتیجه آزمون را مشاهده نمایند.

2- با توجه به نمرات کسب شده، مطابق ضوابط آزمون قبلی مهارت آموزان در سه گروه قرار می گیرند. سهمیه خانواده های شاهد و ایثارگر بر اساس مرحله اول اعمال شده است.

الف - گروه اول (احراز قطعی صلاحیت حرفه ای) با کسب حداقل 650 امتیاز کل و 25 درصد نمره آزمون کتبی چند گزینه ای و عملکردی در مجموع ( 112.5)، گواهی صلاحیت حرفه ای دائم از سوی دانشگاه را دریافت می نمایند.

ب - گروه دوم (احراز مشروط صلاحیت حرفه ای) شامل مهارت آموزانی است که امتیاز کل بین 500 تا 650 و 25 درصد نمره آزمون کتبی را اخذ کرده اند. مشروط شدگان مرحله اول که کماکان در وضعیت مشروط هستند، به فعالیت آموزشی خود در مدرسه ادامه داده تا در آزمون بعدی که توسط دانشگاه اعلام خواهد شد، به حد نصاب مورد نظر رسیده و نمره لازم را کسب نمایند. افرادی که در مرحله اول، در وضعیت عدم احراز صلاحیت بوده و در این مرحله به صلاحیت مشروط تغییر وضعیت پیدا کرده اند نیز باید در آزمون بعدی شرکت نمایند.

ج - گروه سوم )عدم احراز صلاحیت حرفه ای)، افرادی هستند که امتیاز کل آن ها پایین تر از 500 بوده و یا نمره  پایین تر از 25 درصد در آزمون کتبی چند گزینه ای و عملکردی در مجموع ( 112.5) را اخذ کرده اند. تعیین تکلیف این دسته از افراد با وزارت آموزش و پرورش می باشد.

3- دریافت هرگونه گواهی از دانشگاه مستلزم تسویه حساب مالی با پردیس محل تحصیل می باشد. پس از اعلام تسویه حساب از سوی پردیس، گواهی از سوی سازمان مرکزی صادر و به اداره کل آموزش و پرورش محل خدمت مهارت آموز ارسال می گردد.

4- با توجه به این که آزمون چهارگزینه ای به صورت سیستمی تصحیح شده اعتراضی در این مورد وارد نیست .معترضین به نتیجه آزمون عملکردی تنها می­ توانند با مراجعه به لینک مربوطه در همین صفحه، حداکثر تا پایان ساعت اداری روز شنبه 25 دی ماه 95 نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند. نتایج بررسی درخواست ها تا دو هفته پس از ثبت آن اعلام خواهد شد.  تاکید می گردد به دلیل این که دریافت اعتراضات فقط از طریق سامانه انجام پذیرفته و به اعتراضات حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد، از مراجعه حضوری اکیدا خودداری گردد. 

 

دریافت نتیجه                                     ثبت اعتراض 


نظرات کاربران