در حال بارگذاری ...

سخن مدیرکل

مهمترین وظیفه حراست در دانشگاه ها صیانت از سرمایه های فکری و ایجاد فضای امن وآرام است.

 

دانشگاه محیط مقدس و دارای شان و منزلت بوده و از ویژگی خاصی برخوردار است و پاسداری و حراست از این محیط مقدس علمی وظیفه دشواری است که برعهده مسئولین با درایت و مخلص دفتر مرکزی حراست واگذار شده . زیرا در این محیط امن به دنبال علمی هستیم که بر اصول فرهنگ اسلامی استوار باشد.

 

بدیهی است نیروهای حراستی باید دارای ویژگیهای خاص اعتقادی، مذهبی و علمی باشند.

 

با بیان اینکه برای رسیدن به فرهنگ غنی اسلامی باید مراقبت و حراست را از نفس خودمان شروع کنیم نگاه حراست به مجموعه دانشگاهیان باید نگاه پدر و فرزندی و جلوگیری از لغزشها و راهنمائی نسل جوان و دانشجو برای پرهیز از خطرات احتمالی و آسیب های اجتماعی باشد .

 

از آنجا که سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگی ها و تهدید های درونی و نفوذی است، برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد از نفوذ آفت ها به داخل سیستم جلوگیری کند و با تشخیص و شناخت آفت های درونی زمینه های علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد.

 

 دفتر مرکزی حراست در دانشگاه به منظور حفظ اصول و تحکیم ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام تشکیل شده تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب، هرگونه انحراف و تخلفی را در امور اجرائی کشف و دانشگاه را در حفظ سلامت درونی کمک کند.

 

 دفتر مرکزی حراست به عنوان چشم مدیریت در سازمان با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد، می تواند مشاور خوبی برای مدیران محسوب شود. البته بسیار روشن است که مسئولین حراست زمانی می توانند در این خصوص موفق باشند که از علم، تخصص، درایت و روشن بینی خوبی برخوردار باشند. در همین راستا وظیفه نیروی انسانی رسیدن به اهداف  دانشگاه و وظیفه حراست حفظ سلامت نیروی انسانی است.

 

وظیفه اصلی خود را سربازی امام زمان می دانم و امیدوارم بتوانم همچون گذشته در خدمت جامعه دانشگاهی 

دانشگاه فرهنگیان باشم .

 


نظرات کاربران