در حال بارگذاری ...

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه خوارزمی

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری، در راستای ارتباط هر چه بیشتر با جامعه علمی، تفاهم نامه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه خوارزمی امضاء و  مبادله شد.

 در جلسه ای که به همین منظور با حضور دکتر ساکی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان، دکتر محمدنقی فراهانی رئیس مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه خوارزمی و کارشناسان دو دانشگاه برگزار شد در باره نحوه تشکیل  کمیته مشترک پیگیری تفاهم نامه بحث و بررسی به عمل آمد.

طرفین در این جلسه با مبارک خواندن این رویداد به بررسی مفاد این تفاهم نامه پرداخته و در رابطه با راهکارهای اجرایی کردن این مفاد و ایجاد ارتباط هر چه بیشتر علمی و پژوهشی میان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه خوارزمی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان تا کنون 21 تفاهم نامه با دانشگاه ها، مؤسسات و انجمن های علمی مختلف منعقد کرده است که ظرفیت چشمگیری برای اعتلای سطح کیفی فعالیت های دانشگاه فرهنگیان بوجود آورده است. 


نظرات کاربران