در حال بارگذاری ...

گزارش پایانی نخستین همایش انجمن های ورزشی خوابگاهی دانشجومعلمان سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان

در راستای اجرای مطلوب نمایه عملیاتی سال جاری و به منظور افزایش تفاهم و دوستی میان دانشجو معلمان و بالابردن روحیه نشاط و شادابی، تلطیف فضای دانشجویی، زمینه سازی برای شکوفایی فطرت و استعدادها، شکل گیری هویت اسلامی- ایرانی و انقلابی دانشجو معلمان و ارتقاء سطح توانمندی های جسمی و معنوی آنان " نخستین همایش انجمن های ورزشی خوابگاه های دانشجویی سراسر کشور در تاریخ ششم و هفتم دی ماه  سال 1395در شیراز برگزار شد.

  این همایش با حضور دکتر مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان و  دکتر قنبری معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان و همچنین، کارشناسان تربیت بدنی، مدرسان، متخصصان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه، با شرکت 93 دانشجو معلم از 63 پردیس و 30مرکز آموزش عالی سراسر کشور و به میزبانی مدیریت امور پردیس های استان فارس برگزار و برنامه های متنوعی اجرا شد. همچنین، در راستای  توانمند سازی و آموزش روش های غنی سازی اوقات فراغت دانشجو معلمان در سراهای دانشجویی کارگاه های تخصصی علمی- ورزشی ویژه دبیران انجمن های ورزشی دانشجویی برگزارشد.


نظرات کاربران