در حال بارگذاری ...

همزمان با نخستین همایش ملی انجمن های ورزشی سراسر کشور برگزار شد:
کارگاه های تخصصی علمی – ورزشی ویژه دبیران انجمن های ورزشی دانشجویی

به گزارش اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان، همزمان با " نخستین همایش ملی انجمن های ورزشی خوابگاهی دانشجو معلمان سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان" کارگاه های تخصصی علمی – ورزشی به منظور توانمند سازی دانشجو معلمان و کارشناسان تریت بدنی در استان فارس برگزار شد.

این کارگاه های آموزشی به منظور غنی سازی اوقات فراغت بر اساس نیازهای ورزشی خوابگاهی دانشجو معلمان و با حضور اساتید برجسته و صاحبنظر، دکتر اندام با تدریس کارگاه نهضت داوطلبی،  دکتر عروف زاد با تدریس کارگاه نیازسنجی و برنامه ریزی مسابقات ورزشی،  شفابخش با تدریس کارگاه شرح وظایف مسئولان انجمن های ورزشی، دکتر حلاجی با تدریس کارگاه مدیریت رویدادها و مسابقات ورزشی و  معشوری با تدریس کارگاه فعالیت ها و بازی های قابل اجرا در سراهای دانشجویی  در محل سالن همایش سعدی و آموزش و پرورش در خانه معلم شماره 2 شهر شیراز برگزار شد.

هم چنین، کارگاه نهضت داوطلبی به منظور بالابردن کیفیت مدیریت داوطلبان در رویدادهای ورزشی ویژه کارشناسان تربیت بدنی از سوی  دکتر اندام مسئول انجمن نهضت داوطلبی ورزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدریس شد. در پایان برگزاری دوره های آموزشی، دانشجو معلمان و کارشناسان با اهدء گواهی شرکت مورد تقدیر قرار گرفتند.


نظرات کاربران