در حال بارگذاری ...
مرکز هوشمند سازی دانشگاه اعلام کرد:

برگزاری آزمون جبرانی شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها

مرکز هوشمند سازی دانشگاه زمان برگزاری آزمون جبرانی دوره "شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها" را تاریخ سه شنبه 14 دی ماه ساعت 13 الی 17 برگزار اعلام کرد.
  بر این اساس همکارانی که در آزمون قبلی دوره شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها شرکت نکرده و یا موفق به کسب حد نصاب قبولی (60%) نشده اند میتوانند نسبت به برنامه ریزی لازم جهت شرکت در آزمون مذکور اقدام نمایند.


نظرات کاربران