در حال بارگذاری ...

بازدید دکتر قنبری معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان از مرکز شهید مطهری شیراز

در حاشیه مراسم افتتاحیه نشست سراسری انجمن های ورزشی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور  دکتر قنبری معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان از مرکز آموزش عالی شهید مطهری شیراز بازدید کرد.

ایشان پس از بازدید از بخش های مختلف و ظرفیت های موجود این مرکز با حضور در یکی از سراهای دانشجویی  نشستی صمیمی با دانشجو معلمان داشتند.

در این نشست دانشجو معلمان  به بیان پرسش ها، نقطه نظرات و نقد های خود به صورت شفاهی و کتبی پرداختند.

در ادامه دکتر قنبری به مباحث مطرح شده در این جلسه که بیشتر  پیرامون مسائل آموزشی،دانشجوئی و رفاهی و همچنین سبک زندگی در سراهای دانشجویی  به بحث و تبادل نظر پرداختند.


نظرات کاربران