در حال بارگذاری ...

دکتر قنبری در نخستین همایش ملی انجمن های ورزشی خوابگاهی دانشجو معلمان در شیراز:
فعالیت های هدفمند معاونت دانشجویی در راستای توسعه ورزش در جامعه دانشجو

نخستین همایش ملی انجمن های ورزشی خوابگاهی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان صبح دوشنبه 6 دی با حضور سرپرست و معاون دانشجویی دانشگاه و مسئولان استانی در شیراز آغاز شد.

خیر مقدم دکتر صحراگرد مدیر امور پردیس های استان فارس و همچنین سخنان دکتر آذری مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس آغاز گر این برنامه بود.

دکتر قنبری معاون دانشجویی دانشگاه ضمن سخنانی با توجه به سابقه ی دبیری تربیت بدنی از نگاه ویژه خود به این عرصه سخن گفته و اذعان داشت: المپیاد های ورزشی سال جاری در زنجان، اصفهان و همایش حال حاضر که در حال اجراست از فعالیت های هدفمند در راستای توسعه ی ورزش در جامعه دانشجویی است.

بزرگداشت مقام والای استاد بهمن بیگی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین افراد در عرصه تعلیم و تربیت کشور به ویژه تعلیم و تربیت عشایری از وجوه مورد استقبال دانشجویان در کلام معاون دانشجویی سازمان مرکزی بود که با تشویق حضار همراه شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس نیز در آیین افتتاح این همایش گفت: متاسفانه در بدنه آموزش و پرورش توجه زیادی به تربیت بدنی نشده بود که در چندسال اخیر با اجرای برنامه های مناسب وزارت آموزش و پرورش شاهد ایجاد شور و شوق و نشاط در بدنه مدارس هستیم.

حمیدرضا آذری افزود: اگر در دانشگاه های فرهنگیان معلمانی تربیت شوند که به سلامت خود و نقش تربیت بدنی در شادابی دانش آموزان و مدرسه آگاه باشند مشوق تربیت بدنی در مدارس و جامعه خواهند بود.

وی با اشاره به لزوم نهادینه کردن امر تربیت بدنی در دانشجویان تربیت معلم بیان کرد: معلمان دانشگاه فرهنگیان پس از اعزام به مدارس در  هر نقطه ای از کشور باید در همه مسایل از جمله قرآن، احکام و تربیت بدنی بتوانند نیاز دانش آموزان را تامین کنند.

آذری افزود: ورزش باید به فرهنگ عمومی همه مردم تبدیل شود و دانشجو معلمان ما نباید فرصت بهره مندی از ورزش را از دست دهند، این در حالی است که اولویت ما در چند سال اخیر در استان فارس متمرکز بر تربیت بدنی بوده است.

وی با اشاره به نخستین همایش ملی انجمن های ورزشی خوابگاهی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در شیراز ادامه داد: برگزاری چنین همایش هایی فرصت مناسبی است که دانشجویان ما به تمام فعالیت های اجتماعی از جمله ورزش و تربیت بدنی بپردازند.

اولین کارگاه تخصصی تربیت بدنی با حضور سید رفیع شفا بخش با موضوع شرح وظایف مسئولان ورزشی برگزار شد.

کارگاه تخصصی نهضت داوطلبی با حضور مدرس دکتر اندام، کارگاه آموزشی فعالیت ها و بازی های قابل اجرا در سراهای دانشجویی با حضور مدرس عنایت اله معشوری، ادامه ویژه برنامه ملی انجمن های ورزشی سراهای دانشجویی تشکیل بود.

در ادامه انتخابات نمایندگان انجمن های ورزشی با نظارت اداره کل تربیت بدنی برگزار شد.

پایان رسمی نخستین روز همایش با جلسه پرسش و پاسخ صمیمی دانشجویی با حضور دکتر قنبری برگزار شد.

شایان ذکر است از برنامه های جانبی نخستین روز همایش ملی انجمن های ورزشی سراهای دانشجویی پردیس های دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور برنامه ی شیراز گردی بود.

نخستین همایش ملی انجمن های ورزشی خوابگاهی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ششم و هفتم دی ماه در شیراز برگزار شد.


نظرات کاربران