در حال بارگذاری ...

اعلام نمرات فرهنگی مهارت آموزان مشمول ماده 28

نمرات فرهنگی مهارت آموزان ماده 28 در قالب جدول ذیل اعلام شد. قابل ذکر است نمرات به ترتیب کد ملی مرتب شده اند. 


نظرات کاربران