در حال بارگذاری ...

معاون دانشجویی دانشگاه خبر داد:
برگزاری نخستین همایش انجمن های ورزشی خوابگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

دکتر قنبری معاون دانشجویی دانشگاه از برگزاری نخستین همایش انجمن های ورزشی خوابگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان 6 و 7 دی در دانشگاه فرهنگیان شیراز خبر داد.

 دکتر عباس قنبری که در حضور جمعی از اصحاب رسانه سخن میگفت با اعلام این خبر افزود: در راستای پرداختن به تربیت معلم با ابعاد و ساحت های مختلف و بهره گیری از فرصت ارزشمند حضور شبانه روزی دانشجومعلمان دانشگاه برای توسعه مهارت ها و کسب مهارت های سلامت، تندرستی، امنیت و آسایش روحی و روانی و...در سال های اخیر در حوزه تربیت بدنی گام های موثر و مهمی در دانشگاه فرهنگیان برداشته شده است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری المپیاد ها و مسابقات ورزشی در سال جاری در زنجان و اصفهان از تشکیل انجمن های ورزشی دانشجویان خوابگاهی خبر داد.

دکتر قنبری با تاکید بر اینکه از سال گذشته در راستای تقویت انجمن های ورزشی در سراهای دانشجویی انتخابات این انجمن ها با 250 نفر دانشجو معلم برگزار شد.

وی یکی دیگر از اهداف انجمن های ورزشی را ایجاد نشاط و شادابی از طریق توسعه و گسترش ورزش در اوقات فراغت دانشجومعلمان برشمرد.

معاون دانشجویی دانشگاه در ادامه با اشاره به حضور 533 نفر اعضای انجمن های مذکور در اولین همایش انجمن های ورزشی خوابگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان  که 6 و 7 دی در شیراز و با حضور دکتر مهرمحمدی سرپرست دانشگاه برگزار میشود افزود: حضور سرپرست دانشگاه در این برنامه نشان از عزم و اهتمام ویژه بر این موضوع دارد.

وی ادامه داد از 533 نفر حاضر در این همایش 373 نفر عضو اصلی انجمن و 160 نفر نیز عضو علی البدل هستند.

دکتر قنبری در ادامه از برگزاری کارگاه های آموزشی شامل: شرح وطایف انجمن های دانشجویی، نهضت داوطلبی، انتخاب نمایندگان انجمن های ورزشی، فعالیت ها  بازی های قابل اجرا در سراهای دانشجویی، مدیریت رویدادها و مسابقات ورزشی و نیاز سنجی و برنامه ریزی مسابقات ورزشی خبر داد و گفت بخش ایران شناسی نیز از بخش های حاشیه ای این همایش است.

دکتر قنبری با بیان اینکه انتخابات انجمن ها در 63 پردیس از 64  پردیس برگزار شده  گفت: 533 نفر، اعضای انجمن های ورزشی سراهای دانشجویی در این همایش شرکت دارند  که از این تعداد  373  نفر عضو اصلی و 160 نفر عضو علی البدل هستند.


نظرات کاربران