در حال بارگذاری ...

برگزاری 10 کارگاه پژوهشی کوتاه مدت در دی ماه و دوره های بلند مدت توانمند سازی پژوهشی اعضای هیأت علمی از بهمن ماه سال جاری

مدیریت بالندگی دانشگاه فرهنگیان، در راستای اهمیت و ضرورت توانمند سازی اعضای هیأت علمی که نقش بسیار مهمی در اثر بخشی و کارایی دانشگاه دارد، در یک جلسه هم اندیشی با اعضای کمیته بالندگی مدیریت پردیس های استان تهران در تاریخ 16 آذرماه 95 که در مدیریت پردیس های استان تشکیل گردید، تصمیمات قابل توجهی را در حیطه دوره های آموزشی و توانمند سازی پژوهشی اعضای هیأت علمی اتخاذ نمود. این نشست با حضور دکتر محمدرضا گرامی و خانم مقاره زاده به نمایندگی از طرف مدیریت بالندگی سازمان مرکزی و دکتر عبدالرضا سبحانی و همکاران ایشان دکتر بازگیر و خانم سراییه تشکیل شد. در این جلسه طرح کارشناسی مدیریت بالندگی سازمان مرکزی جهت تدوین دوره های جامع توانمند سازی پژوهشی اعضای هیأت علمی که به پیشنهاد دکتر سبحانی جهت توسعۀ حرفه ای در جلسه ای به تاریخ 22 آذر ماه 95  در همین خصوص مطرح شده بود، توسط کارشناسان بالندگی سازمان مرکزی، بررسی و به صورت پیش نویس ارائه گردید که پس از بحث و ایجاد اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت. دست آورد این جلسه برگزاری 10 کارگاه پژوهشی کوتاه مدت در دی ماه سال جاری می باشد که اطلاعات آن متعاقبا در سایت بالندگی دانشگاه بارگذاری خواهد شد. دوره های بلند مدت توانمند سازی پژوهشی اعضای هیأت علمی که از بهمن ماه سال جاری آغاز می شود نیز جزء موضوعات مورد تصویب بوده که به شکل کاملا اصولی از پایه تا سطوح بالا در تمامی حیطه های تحقیق ارائه خواهد شد.

 


نظرات کاربران