در حال بارگذاری ...

برگزاری آزمون کتبی - عملکردی مهارت آموزان ماده 28 به طور هم زمان در 6 استان کشور

 آزمون مرحله دوم ارزیابی از صلاحیت های حرفه ای (اصلح) مهارت آموزان مشمول ماده (28) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، صبح روز پنج شنبه 2 دی ماه 95 در استان های آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و سیستان و بلوچستان با حضور نمایندگان معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و با بیش از 600 شرکت کننده برگزار شد. مرکز سنجش شایستگی های حرفه ای منابع انسانی با اعلام این که نتایج آزمون مذکور تا هفته آینده در سایت مرکز بارگذاری خواهد شد، از مهارت آموزان محترم درخواست کرد جهت تسریع در کار اعلام نتایج، از برقراری تماس با شماره تلفن های مرکز خودداری نمایند.


نظرات کاربران