در حال بارگذاری ...

اعلام نمرات تدریس خرد مهارت آموزان مشمول ماده 28

مرکز سنجش شایستگی های حرفه ای ضمن اعلام نتایج اجرای تدریس عملی(خرد) یادآوری می کند مهارت آموزانی که با جمع بندی نمره تدریس خرد جدید، حدنصاب لازم نمره کلی را (650 برای افراد بدون سهمیه و 520 برای افراد دارای سهمیه) کسب می کنند، در صورتی که در آزمون قبلی حداقل نمره آزمون کتبی عملکردی را دارا هستند (112.5 برای افراد بدون سهمیه و 90 برای افراد دارای سهمیه) با وجود ثبت نام برای شرکت در آزمون کتبی - عملکردی مجدد، می توانند در آزمون مذکور شرکت نکنند و نمره قبلی آن ها به قوت خود باقی می ماند.

 


نظرات کاربران