در حال بارگذاری ...

حفاظت پرسنلی

تعیین مشاغل حساس محیط براساس خط مشی اعلامی مراجع ذیصلاح.

بررسی صلاحیت و اعلام نظر جهت انتصاب و تصدی افراد در مشاغل حساس و یا اعزام به خارج از کشور براساس دستورالعمل های اعلامی مراجع ذیصلاح.

شناسایی تخلفات عمده ، زمینه ها و مکانیزم انجام آن جهت ارائه به مراجع ذیربط.

 ارائه مشاوره حفاظتی و خدمات اطلاعاتی لازم به بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط. ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه و دریافت ، ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده دستگاه ذیربط.

تشکیل پرونده پرسنلی مدیران و کارکنان و ایجاد بایگانی محرمانه.

کنترل و نظارت به حضور و اشتغال اتباع بیگانه و خارجی در محیط براساس ضوابط اعلامی مراجع ذیصلاح.

شناسایی عناصر متعهد و تلاشگر جهت رشد و ابقای آنان در محیط.


نظرات کاربران