در حال بارگذاری ...

منشور سازمانی حراست

با تأسی به تعالیم انسان ساز اسلام و با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور سازمانی حراستها به شرح ذیل می باشد:

 

1عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام

2.رعایت موازین و مقررات و ترویج فرهنگ مسوولیت پذیری، قانون گرایی و تعمیم آن در سازمان.
 
3.تلاش در تامین امنیت شغلی دانشگاهیان

4.رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع

5.رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار دانشگاهیان

6.تلاش در جهت استقرار نظام شایسته سالاری با تکیه بر شناسایی و معرفی دانشگاهیان متعهد و متخصص

7.تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف دانشگاه

8.تلاش مجدانه در شناسایی و پیشگیری از آسیبهای دانشگاه
 
9.شناسایی متخلفان و برخورد متناسب و قانونی با آنان

10.بهره مندی از نگرش کلان و برنامه ریزی متناسب با فناوری روز

11.توجه به سه اصل دقت- صحت- سرعت در بررسی گزارش های رسیده و اطلاع رسانی به موقع

12.اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعار اساسی حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو .


نظرات کاربران