در حال بارگذاری ...

پروژه پیکر بندی ، نصب و استقرار San Storage

به منظور افزایش انعطاف پذیری ، دسترسی پذیری و کارایی در زمینه ذخیره سازی اطلاعات و همچنین افزایش امنیت اطلاعات و سهولت در تهیه نسخ پشتیبان، پروژه پیکر بندی ، نصب و استقرار San Storage سرورهای دانشگاه هفته گذشته انجام شد. مهندس آصف مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه فرهنگیان از تدوین سناریو سرورهای پشتیبان (Mirror) به منظور افزایش اعتماد پذیری و دسترس پذیری سرویس ها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد. وی در این زمینه افزود : با نصب San storage مشکلی برای تخصیص فضای فیزیکی ذخیره سازی برای سامانه ها نداریم و بزودی سرویس هایی مانند راه اندازی ایمیل دانشجویی و تولید محتوای الکترونیکی که تا کنون به علت محدودیت فضای ذخیره سازی متوقف شده بودند راه اندازی خواهند شد .

 

 


نظرات کاربران