در حال بارگذاری ...

برگزاری پنجمین جلسه از دوره آموزشی توجیهی کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان

پنجمین جلسه از دوره آموزشی توجیهی کارشناسان و نیروهای قراردادی جدیدالورود سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان در روز سه شنبه مورخ 6 مهرماه 95 با عنوان "آشنایی با وظایف حراست" در سالن شهید باهنر سازمان مرکزی برگزار شد.


نظرات کاربران