در حال بارگذاری ...

برگزاری چهارمین جلسه از دوره آموزشی توجیهی کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان

چهارمین جلسه از دوره آموزشی توجیهی کارشناسان و نیروهای قراردادی جدیدالورود سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان در روز سه شنبه مورخ 16شهریورماه 95 با عنوان "حفاظت فناوری اطلاعات" در سالن شهید باهنر سازمان مرکزی برگزار شد.


نظرات کاربران