در حال بارگذاری ...

برگزاری سومین جلسه از دوره آموزشی توجیهی کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان

سومین جلسه از دوره آموزشی توجیهی کارشناسان و نیروهای قراردادی جدیدالورود سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان در روز سه شنبه مورخ 9 شهریورماه 95 با عنوان "حفاظت اسناد" در سالن شهید باهنر سازمان مرکزی برگزار شد.


نظرات کاربران