در حال بارگذاری ...

پیش شماره نشریه پیک بین الملل منتشر شد

 "پیک بین الملل" نشریه داخلی مدیریت همکاری های علمی و ارتباطات بین المللی دانشگاه فرهنگیان است که به دو شکل دیجیتالی و چاپی تهیه شده است.

این نشریه قصد دارد با معرفی و انعکاس فعالیت های علمی و بین المللی دانشگاه فرهنگیان در محدوده تربیت معلم ایفای نقش نموده و همچنین اخبار تربیت معلم جهان را رصد و اطلاع رسانی کند.

پیش شماره این نشریه با مطالبی همچون "اهمیت همکاری های علمی و ارتباطات بین المللی دانشگاه فرهنگیان"، "آشنایی با چند فعالیت بین المللی دانشگاه فرهنگیان"، "معرفی کرسی یونسکو دانشگاه فرهنگیان"، "آموزش پژوهی؛ کارکرد مغفول دانشگاهی در ایران"، "معرفی تربیت معلم کشور فنلاند" و ....ذیل این خبر قابل دسترسی است.

 

 

 

 

 

 

 

 


نظرات کاربران