در حال بارگذاری ...

برگزاری دومین جلسه از دوره آموزشی توجیهی کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان

دومین جلسه از دوره آموزشی توجیهی کارشناسان و نیروهای قراردادی جدیدالورود سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان در روز سه شنبه مورخ 2 شهریورماه 95 با عنوان "تخلیه تلفنی" در سالن شهید رجایی سازمان مرکزی برگزار شد.


نظرات کاربران