در حال بارگذاری ...

اطلاعیه شماره ا ویژه مهارت آموزان محترم ماده 28

اطلاعیه شماره 1

قابل توجه مهارت آموزان محترم ماده 28

به اطلاع می رساند زمان بارگذاری گزارش های میدانی از روز دوشنبه 25/5/1395لغایت 31/5/1395خواهد بود .شایسته است مهارت آموزان  با مطالعه و رعایت  دستورالعمل های پیوستی و با دقت نظر نسبت به تهیه و تدوین گزارش ها اقدام و به همراه فرم های گواهی نسبت به بارگذاری آن اقدام نمایند.لازم به یادآوری است بر روی فایل ارسالی کد ملی مهارت آموز قید گردد. شیوه و مراحل بارگذاری فایل در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.


نظرات کاربران