در حال بارگذاری ...

برگزاری دوره آشنایی با آسیب ها و تهدیدات شبکه های اجتماعی مجازی در سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان

دوره آشنایی با آسیب ها و تهدیدات شبکه های اجتماعی مجازی در روز یکشنبه 17 مرداد 95 در سالن شهید باهنر سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید.


نظرات کاربران