در حال بارگذاری ...
به دستور سرپرست دانشگاه و با هدف خدمت رسانی هر چه مطلوب تر انجام شد:

ابلاغ اولین منشور مدیریت در سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان

دانشجو معلمان ذی نفعان اصلی و ولی نعمتان کارگزاران دانشگاه به ویژه در ستاد هستند. در ایفای نقش خدمتگزاری به آنان موارد ذیل را نصب العین قرار خواهم داد تا به سهم خود بتوانم دانشگاه فرهنگیان را به عنوان یک تشکیلات سرآمد (اسلامی) به جامعه معرفی نمایم:

1- رعایت اخلاق و آداب انسانی و اسلامی، به ویژه گشاده رویی، سعه صدر و تکریم همکاران، مخاطبان و ارباب رجوع.

2- عمل در چارچوب اسناد بالا دستی(به ویژه سند تحول بنیادین) و برنامه راهبردی دانشگاه و به حداقل رساندن تصمیمات موردی، سلیقه ای و روزمره.

3- عمل بر وفق مقررات و رویه های سازمانی و اهتمام نسبت به اصلاح آن ها با رعایت هنجارهای سازمانی.

4- نگاه برابر به کلیه واحدهای استانی و توزیع عادلانه توجه مدیریتی و منابع.

5- به حداقل رساندن فراوانی بخشنامه ها و دستورات به واحد های تابعه.

6- التزام به انجام مشاوره های لازم و دریافت نظرات کارشناسان و متخصصان پیش از صدور بخشنامه ها و دستورات و حذف نشانه های بی ثباتی و بی بصیرتی در تصمیمات.

7- بکارگیری نیروی انسانی متعهد، متخصص، مبتکر و نوآور با تکیه بر اصل شایسته سالاری.

8- انتقاد پذیری و تکیه بر خرد جمعی در اتخاذ تصمیمات.

9- پرهیز از نگرش بخشی و التزام به تأمین منابع و تحقق مأموریت های دانشگاه در اتخاذ موضع و تعامل سازنده با  بخش های مختلف سازمان.

10- کوشش مستمر برای ارتقاء سطح کارایی با بهبود بخشی به شاخص هایی چون سرعت، دقت و خلاقیت در انجام وظایف.

11- اهتمام به عملیاتی کردن راهبرد کاهش تمرکز با جلب مشارکت هرچه گسترده تر طیف ذینفعان در فرآیند تصمیم سازی.

12- تمسک به بینش «امکان همیشگی انجام بهتر امور و ارتقاء سطح کارایی» از طریق عملکرد متناسب با آن.


نظرات کاربران (6)