در حال بارگذاری ...

راه اندازی سامانه ویدئو کنفرانس دانشگاه فرهنگیان


سامانه ویدئو کنفرانس دانشگاه فرهنگیان با استفاده از نرم افزار شوکا (شبکه ویدئو کنفرانس ایران) از ابتدای سال 1395 راه اندازی گردید. این سامانه قابلیت استفاده چند کاربره خواهد داشت و از اینترنت به صورت بهینه استفاده می کند.

سامانه ویدئو کنفرانس دانشگاه فرهنگیان با استفاده از نرم افزار شوکا (شبکه ویدئو کنفرانس ایران) از ابتدای سال 1395 راه اندازی گردید. این سامانه قابلیت استفاده چند کاربره خواهد داشت و از اینترنت به صورت بهینه استفاده می کند. از ابتدای سال 95 چندین جلسه مانند جلسه دیدار اعضای محترم هیأت رئیسه با مدیران استانی و جلسه ارتباط معاون دانشجویی آقای دکتر قنبری با استان فارس به صورت ویدئو کنفرانس به طور موفق برگزار گردید.

از نکات قابل توجه در راه اندازی این سامانه می توان به صرفه جویی هزینه های مالی، سرعت بخشیدن به امور و صرفه جویی در وقت مدیران اشاره کرد.


نظرات کاربران