در حال بارگذاری ...

برنامه های سومین روز اجلاس معاونان فرهنگی، پژوهشی و آموزشی

در سومین روز اجلاس معاونان فرهنگی، پژوهشی و آموزشی کارگاه فرهنگی با حضور دکتر صادق زاده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و مدیران این حوزه، جهت جمع بندی مسائل مطرح شده در کارگاه ها برگزار شد.

از مهمترین مباحث این جلسه، بررسی نقش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در آزمون جامع دانشجومعلمان بود: "از 400 امتیاز فعالیت های عملکردی، 200 امتیاز به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی اختصاص دارد" و از معاونان خواسته شد با همفکری و پیشنهادات خود به یک سیستم سنجش کارشناسانه از موضوع، دست یابند که مبنای فعالیت ها داوطلبانه و اختیاری باشد.

از دیگر موضوعات این جلسه، بررسی زمان بندی پیشنهادی برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در قالب هفته فرهنگی بود تا دانشجومعلمان بتوانند دستاوردها و توانمندی هایشان را معرفی کرده و به یک تعامل دو سویه دست یابند.

در پایان جلسه، اتتخاباتی به منظور انتخاب نمایندگان معاونان مدیریت استان ها و پردیس ها در شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید که دو نفر به ترتیب بالاترین میزان رای، برای شرکت در جلسات شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه انتخاب و معرفی شدند.

طرح مباحث معاونت ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیت با حضور دکتر کیانی و ارائه مطالب معاونت دانشجویی با حضور دکتر قنبری  از دیگر برنامه های سومین روز اجلاس معاونان فرهنگی، پژوهشی و آموزشی بود.

شایان ذکر است این اجلاس عصر روز یکشنبه با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان خواهد داد.

 


نظرات کاربران