در حال بارگذاری ...

طرح خرید اقساطی

در اجرای « طرح خرید اقساطی » وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور تامین رفاه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه فرهنگیان موافقت نامه ای بین دانشگاه و وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد گردیده است.

متن کامل موافقت نامه در ضمائم آمده است.

سایت اپراتور طرف قرارداد

www.tar-saba.com

تلفن پاسخگویی : 

آقای  زارعی : 85193868-021
آقای  داوودآبادی : 85193867-021

 

 


نظرات کاربران