در حال بارگذاری ...

استاد ابوالقاسم قربانی

استاد ابوالقاسم قربانی

1290-1380

در سال های تحصیلی در دبیرستان (36-1330) بسیاری از کتاب های درسی ریاضی ماتالیف آقایان ابوالقاسم قربانی و حسن صفاری بود .

این کتاب ها شامل حساب، جبر، هندسه، مثلثات و هیئت بود که همه را به نام صفاری قربانی می شناختیم .

در دومین سال تحصیل در دانش سرای عالی تهران(38-1337) ، چهره آرام و دل نشین معلم ریاضی و پژوهشگر دانای تاریخ علم در ایران را در کلاس درسی دیدم.استادی درس تاریخ علم در کلاس ما به عهده منوچهر تسلیمی بود.

ادامه مطلب در فایل ضمیمه قابل دریافت است.


نظرات کاربران