در حال بارگذاری ...

برنامه های پردیس بنت الهدی صدر اردبیل بمناسبت هفته آموزش

  • برگزاری کارگاه مقاله نویسی
  • دعوت از اساتید برای ایراد سخنرانی
  • اجرای مراسم مشترک با دانشگاه فرهنگیان

 

 

 


نظرات کاربران