در حال بارگذاری ...
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی اعلام کرد:

ارائه دروس در قالب ترم تابستانی در راستای تسهیل شرایط دانشجومعلمان برای اتمام تحصیلات ارائه شده و اجباری نیست

دکتر روشندل، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تصریح کرد: ارائه واحد در قالب ترم تابستانی صرفا جهت تسهیل امر فارغ التحصیلی دانشجومعلمان بوده و اجباری برای دیگر دانشجومعلمان جهت حضور در این دوره ها نیست.

دکتر روشندل که در جلسه هیات رییسه دانشگاه فرهنگیان سخن میگفت با اشاره به در خواست مدیران پردیس ها و مراکز برای اجرای دوره تابستانی تاکید کرد: این دوره با هدف تسهیل در فرآیند درسی دانشجومعلمانی که کمتر از ده واحد تا فارغ التحصیلی فاصله دارند طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: با توجه به پراکندگی دانشجومعلمان و تنوع رشته ها امکان اجرای دوره تابستانی در تمامی مراکز وجود نداشت و از آنجا که این تصمیم برای گره گشایی در امر پایان تحصیلات دانشجومعلمان اتخاد شده، برای دانشجومعلمانی که امکان حضور در سایر مراکز و پردیس ها را ندارد، اجباری در کار نیست.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی در پایان خاطرنشان کرد: در موارد خاص و ویژه دانشجومعلمان میتوانند درخواست خود را از طریق معاونت دانشجویی به سازمان مرکزی ارسال نمایند تا در صورت امکان تصمیمات لازم اتخاذ گردد.


نظرات کاربران