در حال بارگذاری ...
در اولین جلسه شورای نظارت دانشگاه فرهنگیان عنوان شد:

اجرای بازدیدهای نظارتی با رویکرد جدید

دکتر رضا کچوئیان نائب رئیس شورای نظارت دانشگاه فرهنگیان، ارزیابی مدیریت عملکرد سازمانی مدیران و کارکنان، ارزیابی درونی گروه های آموزشی و همکاری در راستای اجرای ارزیابی بیرونی و اجرای بازدیدهای نظارتی با رویکرد جدید را از اهم فعالیت های اداره کل نظارت، ارزیابی و تعالی سازمانی دانست.

اولین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان با حضور دکتر حسین خنیفر رئیس شورا در سالن اجتماعات شهید چمران برگزار شد.

در این جلسه دکتر رضا کچوئیان نائب رئیس شورا، با اشاره به برگزاری اولین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان طی سال گذشته، ضرورت ارتباط ساختاری و کارکردی مطلوب و بهینه بین همه معاونت های دانشگاه فرهنگیان، عدم درگیر شدن کمیته های تخصصی با فعالیت های اجرایی، تاکید بر تغییرات تدریجی و گام به گام، ایجاد رقابت سالم بین پردیس های دانشگاه در راستای اقدام و فعالیت خاص، عدم توجه صرف به نمره در حوزه ارزیابی عملکرد و توجه به رویکرد دیوان محاسبات بر مبنای آموزش را برخی از مصوبات این شورا در سال گذشته برشمرد.

کچوئیان، معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت را شامل اداره کل نظارت، ارزیابی و تعالی سازمانی، مدیریت بالندگی حرفه ای منابع انسانی و مرکز سنجش شایستگی های عمومی و تخصصی خواند و در خصوص مهم ترین اقدامات و فعالیت های معاونت در نمایه برنامه عملیاتی سال 1397 اظهار داشت:  تشکیل و فعال سازی شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و کارگروه های تخصصی، ارزیابی مدیریت عملکرد سازمانی مدیران و کارکنان، ارزیابی درونی گروه های آموزشی و همکاری در راستای اجرای ارزیابی بیرونی و اجرای بازدیدهای نظارتی با رویکرد جدید از اهم فعالیت های اداره کل نظارت، ارزیابی و تعالی سازمانی به شمار می رود.

وی در ادامه، مدیریت و اجرای دوره های مهارت آموزی و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه، طراحی و انتشار نشریه بالندگی حرفه ای، تولید پیام های صوتی آموزشی و ارائه تقویم آموزش بر اساس نیازسنجی را از اهم فعالیت های مدیریت بالندگی حرفه ای معرفی کرد.

عضو هیات رئیسه دانشگاه فرهنگیان، سنجش شایستگی های حرفه ای سرپرستان شبانه روزی، تدوین مدل شایستگی های حرفه ای منابع انسانی دانشگاه برای یک گروه مشاوران، ارزشیابی صلاحیت های حرفه ای مهارت آموزان ورودی سال 1395 و تدوین و اجرای طرح سنجش ارزش افزوده آموزشی پردیس های دانشگاه فرهنگیان را از اقدامات و فعالیت های مرکز سنجش صلاحیت های حرفه ای عمومی و تخصصی معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانست.

نائب رییس شورای نظارت، تهیه نقشه جامع استانی با لنز نظارت به صورت فصلی، بررسی وضع نیروی انسانی دانشگاه، رصد ساختارهای موجود در دانشگاه، برگزاری کارگاه های آموزشی مدل های نوین نظارت و ارزیابی و انجام مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات جهانی، بومی سازی و کاربست آن ها در دانشگاه را از دستورات مهم ریاست دانشگاه فرهنگیان به معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت اعلام کرد و گفت: تنقیح آیین نامه ها و شیوه نامه و دستورالعمل، رصد مداوم استان ها در تمامی ابعاد، تعامل با سایر معاونت ها، جمع آوری الگوهای ملی تجربه شده در خصوص نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و تعامل با مراکز نظارت و ارزیابی سایر دانشگاه های کشور برخی دیگر از دستورات و انتظارات مقام عالی دانشگاه فرهنگیان از این معاونت به شمار می رود.

این مقام مسئول، ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی و تحقق اهداف تعیین شده در ماده 2 آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب آذر ماه سال 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای عمل به بند" ه" ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسه های آموزشی و پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 684 اسفند ماه سال 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنین ایجاد وحدت رویه در حوزه اجرای فرایندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را مبنای دستورالعمل شورا ذکر کرد.

نائب رییس شورای نظارت دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه های پیام نور، علمی_ کاربردی، فرهنگیان و فنی و حرفه ای را  نیازمند ساختار تفضیلی بیشتر برای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانست و افزود: برابر با تبصره 6 ماده 5 آیین نامه شوراها این مراکز دانشگاهی می توانند ساختار مدیریتی متناسب با شرایط دانشگاه ایجاد کنند.

سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، ترکیب اعضای شورا را شامل رئیس شورا، نائب رئیس شورا، دبیر شورا، سه تا 5 نفر از اعضای هیات علمی صاحب نظر و دارای تجربه مرتبط دانست و تصریح کرد: اعضای حقیقی شورا به پیشنهاد معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه منصوب و مدت زمان عضویت این افراد 2 سال و انتصاب مجدد آن ها نیز بلامانع است.

وی تاکید کرد: شورا می تواند در صورت لزوم از افراد مطلع و ذی صلاح بدون حق رای برای شرکت در جلسه دعوت نماید.

دکتر رضا کچوئیان، تحلیل نظام مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد دانشگاه به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و چالش ها، نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه، ارتقای کیفیت مولفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی دانشگاه و نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی و اجرایی دانشگاه را از جمله اهداف شورای نظارت برشمرد و اظهار داشت: افزایش بهره وری با استفاده از فرایند نظام مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوزه های عملکردی دانشگاه، تقویت زمینه های پاسخگویی دانشگاه به ذی نفعان داخلی و بیرونی، همچنین ارتقاء و تضمین کیفیت نظام مند دانشگاه از طریق بررسی و مقایسه وضع موجود با استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی نیز برخی دیگر از اهداف این شورا به شمار می رود.

نائب رئیس شورا در خصوص رسمیت جلسات و مصوبات شورا گفت: جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضا و به شرط حضور رئیس یا نائب رئیس شورا رسمیت دارد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: مصوبات شورا با آرای بیش از نصف اعضای حاضر، معتبر و با ابلاغ رئیس موسسه لازم الاجرا خواهد بود.

کچوئیان تصریح کرد: شورا حداقل یک بار در ماه تشکیل و در صورت لزوم با درخواست مدیر و موافقت رئیس دانشگاه نسبت به برپایی جلسه فوق العاده اقدام می کند.

نائب رئیس شورا افزود: ابلاغ، پیگیری و ارائه گزارش از میزان تحقق اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیر شوراست و بررسی درخواست ها، اولویت بندی موضوعات، تهیه برنامه زمانی برای تشکیل جلسات شورا، هماهنگی گروه های تخصصی، تنظیم جلسات با هماهنگی رئیس شورا و ابلاغ مصوبات و ثبت و ضبط سوابق از وظایف کاری دبیر شورا به حساب می آید.

دکتر کچوئیان در پایان، کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی، کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور توسعه مدیریت و پشتیبانی، کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور توسعه مدیریت و پشتیبانی، کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری، کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی و کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را از عناوین مهم کارگروه های تخصصی شورای نظارت دانست.


نظرات کاربران