در حال بارگذاری ...
دکتر خنیفر در نشست شورای نظارت و ارزیابی عنوان کرد:

نظارت و ارزیابی کاری، همگانی، مستمر و تمام وقت است

نخستین نشست شورای تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، در این نشست که با حضور دکتر خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان، معاونان نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و  دانشجویی،  مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و همچنین رضا محمدی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی سازمان سنجش و نیستانی معاون مرکز نظارت و ارزیابی وزارت عتف به عنوان اعضاء و میهمانان شورا برگزار شد،  پس از ارائه گزارشی از نمایه عملیاتی سال 1397،  اعضاء ضمن بررسی محتوای مرتبط با آئین نامه تشکیل شورا بر ضرورت تشکیل گارگروه تخصصی مرتبط با شورای نظارت تاکید کردند.

دکتر خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان به عنوان رئیس شورای نظارت و ارزیابی با تاکید بر اهمیت استفاده از تجارب دانشگاه های بین المللی و مادر در حوزه نظارت و ارزیابی و بومی سازی یافته ها، گفت: بحث نظارت تنها مرتبط با ارزیابی نیروی انسانی نیست بلکه این معاونت باید در تمام ابعاد از جمله فضاهای آموزشی، فیزیکی نظارت داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی و تضمین کیفیت درخصوص رویه های کاری، محتواها و به روزآوری منابع، خاطر نشان کرد: حراست، نظارت و ارزیابی چشم سازمان هستند که باید اهتمام جدی در پیگیری تحولات و توسعه کیفی داشته باشند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر اهمیت حضور معاونت نظارت و ارزیابی در دانشگاه ماموریت گرا و حساس فرهنگیان، افزود: نظارت و تضمین کیفیت تنها محدود به این معاونت نیست بلکه تمامی ارکان دانشگاه برای تحقق اهداف باید به کمک آیند، نظارت کاری، همگانی، مستمر و تمام وقت است.

وی در ادامه با بیان مصادیقی از مسائل نیازمند نظارت و ارزیابی و ابعاد آن تصریح کرد: نظارت بر عملکرد باید در تمام زمینه ها از جمله نظارت بر فعالیت های مثبت، اقدامات اشتباه و حتی ابعاد مخفی رویه ها باشد.

دکتر خنیفر با تاکید بر اهمیت تربیت معلم اظهار کرد: تربیت معلم قوام آموزش و پرورش است و نظام آموزشی باید دغدغه ملی کشور باشد.

 در پایان این نشست پس از بحث و تبادل اعضاء، بر ضرورت تشکیل کارگروه های تخصصی به منظور احصاء الزامات و نظارت مستمر  در معاونت ها مختلف و پردیس ها و مراکز تاکید شد.

اهداء احکام اعضای شورای نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت از سوی دکتر خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان پایان بخش این نشست بود.


نظرات کاربران