در حال بارگذاری ...
دکتر خنیفر در دیدار با اعضای کانون مدرسین دانشگاه فرهنگیان:

در مدیریت دانشگاه سیاست درب های باز برای استقبال از اندیشه ها و تجارب دلسوختگان نظام تعلیم و تربیت کشور را دنبال میکنیم

نشست صمیمی اعضای کانون مدرسین و سرپرست دانشگاه با هدف نقد و بررسی برنامه های گذشته، حال و آینده دانشگاه فرهنگیان در سالن شهید رجایی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه اعضای کانون صنفی مدرسین هرکدام به موضوعات خاصی از مسائل دانشگاه در قالب نقد و ارائه راهکارهای پرداختند.

 در پایان دکتر خنیفر به تاثیر این گونه جلسات کارشناسی در رشد و تحول سازمانی اشاره نمود و از اعضای کانون صنفی در خواست کرد این نشست هرماه یکبار تکرار شود.

در این دیدار دو ساعته دکتر عباسپور، حسینی، داود پور، موسوی، پزنده و جعفری حضور داشتند و بصورت مبسوط دیدگاههای خود را در خصوص آینده دانشگاه فرهنگیان ارائه نمودند.

دکتر خنیفردر ادامه گفت: ما در مدیریت دانشگاه سیاست درب های باز برای استقبال از اندیشه ها و تجارب دلسوختگان نظام تعلیم و تربیت کشور را دنبال می کنیم و از همه اعضای محترم دانشگاه شریف فرهنگیان می خواهیم در این راه سخت ما را یاری کنند.

 


نظرات کاربران