در حال بارگذاری ...

دیدار مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه و تجهیز مدارس با سرپرست دانشگاه فرهنگیان

دکتر خنیفر در ملاقات با مدیر عامل و اعضای هیئت رئیسه شرکت توسعه و تجهیز مدارس گفت: تجهیزات اداری و وسایل آموزشی ما باید بومی سازی و متناسب با ساختارهای فیزیکی مراکز آموزشی باشد.

وی با اشاره به تاثیر میز و نیمکت کلاس ها و لوازم آموزشی در یادگیری تاکید کرد: با بومی سازی تکنولوژی دنیا می توان به یادگیریددانشجویان و دانش آموزان کمک کرد.

در ادامه این جلسه احمدی مدیر عامل/ میرزا علی آیت اللهی رئیس هیئت مدیره و دکتر خاکی معاون طرح و برنامه دانشگاه پیرامون شیوه های همکاری این شرکت با دانشگان فرهنگیان گفتگو و تبادل نظر کردند.


نظرات کاربران