در حال بارگذاری ...
معرفی فعالیت های دانشگاه فرهنگیان در برنامه رادیویی:

نشانی فرهنگ از رادیو فرهنگ

 
برای دانلود و شنیدن برنامه نشانی فرهنگ بیستم اسفند

روی تصویر زیر کلیک نمایید.

معرفی فعالیت های دانشگاه فرهنگیان، ستاد تکریم در دانشگاه توسط دکتر محمدی مدیرکل حوزه ریاست، گفتگو با داور و معلم برگزیده در جشنواره تجربیات برتر معلمان ریاضی در برنامه رادیویی نشانی فرهنگ


نظرات کاربران