در حال بارگذاری ...

اولین کارگاه آموزشی ارتقاء کیفیت زندگی ویژه اساتید و مشاوران دانشگاه فرهنگیان برگزار شد

به گزارش  روابط عمومی اداره خدمات مشاوره ای، سه شنبه 15 اسفند کارگاه مهارت افزایی ویژه اساتید و همکاران مشاوره به صورت ویدیو کنفرانس با حضور معاون دانشجویی، مسئولان مشاوره و اساتید استان تهران برگزار شد.

در این کارگاه دکتر علی نژاد به نقش بی بدیل اساتید و تاثیر آن ها بر تسهیل فعالیت ها و تسریع در تحقق اهداف  نظام تعلیم و تربیت  اشاره کرد  و افزود: کیفیت زندگی مفهومی است که در سال های اخیر به واسطه نقشی که در سلامت روان افراد دارد اهمیت بسزایی یافته است. در همین راستا و با توجه به این که دانشجومعلمان در آینده عهده دار مدیریت عرصه های مختلف جامعه خواهند بود، بنابراین شناخت مسایلی که می تواند کیفیت زندگی و سطح سلامت دانشجومعلمان را افزایش دهد  ضروری به نظر می رسد.

وی ادامه داد: کیفیت زندگی شاخصی مرکب از مولفه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیت، سلامت و... است بنابراین رسالت ما تربیت یک معلم تک بعدی نیست که تنها به فراگیری یک بعد و یادگیری دروس مربوطه بپردازد.

معاون دانشجویی افزود: شورای مشورتی این معاونت قصد دارد با هم اندیشی اساتید دانشگاه فرهنگیان به شاخص های کیفیت زندگی در دانشگاه فرهنگیان بپردازد. در این زمینه اساتید مجرب دانشگاه فرهنگیان می توانند با ارائه پیشنهادات و طرح های خود و عملیاتی کردن آن با همکاری معاونت دانشجویی در دراز مدت شاهد ارتقاء بهبود کیفیت زندگی کارکنان  و دانشجویان در ابعاد مختلف باشیم.

 وی در ادامه خاطرنشان کرد: آموزش این مهارت ها می تواند به افزایش سطح رضایت دانشجومعلمان نسبت به موجودیت خویش کمک کند و زمینه های سلامت روحیه شان را پدید آورد.

 علی نژاد از روسای پردیس ها،  اساتید و مشاوران دانشگاه فرهنگیان و سایر همکاران در حوزه های مختلف درخواست کرد تا شرایطی را فراهم نمایند که  ازدواج دانشجویی در درون خانواده دانشگاه فرهنگیان تسهیل و ارج نهاده شود و مهارت آموزی دانشجو معلمان در ابعاد مختلف بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه کارگاه دکتر فرتاش مدرس دوره به تعاریف کیفیت زندگی و رضایتمندی از زندگی پرداخته و بیان نمود کیفیت زندگی  ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از رﺷﺪ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و نقش پیشگیری بسیار اهمیت دارد. در واقع بین کیفیت زندگی و رضایتمندی از زندگیرابطه مستقیم وجود دارد و از سوی دیگر هرچه کیفیت زندگی اساتید و کارکنان افزایش یابد فرسودگی شغلی کاهش می یابد و متعاقب آن شاهد تغییرات مثبتی در دانشجومعلمان خواهیم بود.  وی همچنین به  130 اصل کیفیت زندگی اشاره نمود و مولفه های رضایتمندی از زندگی را مطرح نمود. در این کارگاه مولفه ها با ذکر یک مثال و تجربه واقعی مطرح شد.

در ادامه کارگاه بر لزوم توجه اساتید و مشاوران دانشگاه فرهنگیان به مفاهیمی چون «درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی»، «شادکامی در طی قرون و در میان فلاسفه»، «نظریه کیفیت زندگی»، «چگونگی انجام درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی»، «سه رکن درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی: غنای درونی، کیفیت زمان و معنایابی»، «شیوه های پنجگانه دست یابی به شادکامی و سایر تکنیک های مدل پنجگانه رضایت مندی از زندگی»، «اصول شادمانی» و «کنترل هیجان و مهارت های کنترل زندگی در هدف جویی» تاکید شد.

شایان ذکر است در حاشیه کارگاه مقرر شد برای دوره دوم کتاب کیفیت زندگی ترجمه دکتر اکرم خمسه به همکاران اهدا شود. این کتاب بر پایه روانشناسی مثبت نگر، شناخت درمانی و نظریه کیفیت زندگی استوار است و تمرین های عملی برای بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی را شامل می شود.


نظرات کاربران