در حال بارگذاری ...
در نشست مشترک مدیران معاونت دانشجویی و حوزه ریاست و روابط عمومی تاکید شد:

لزوم ارتقاء کیفیت و توسعه امکانات در پردیس ها و مراکز در راستای مطالبات دانشجویان

نشست مدیران و روسای ادارات معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با حضور دکتر محمدی مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی و دکتر علی نژاد معاون دانشجویی به منظور ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در سال 96 و بررسی چالش های پیش رو، تهدیدات و فرصت ها و ارائه راهکارها، دوشنبه 21اسفند در دفتر معاونت دانشجویی برگزار شد.

دکتر محمدی: معاونت دانشجویی خط مقدم دانشگاه است

در این نشست دکتر محمدی با اشاره به نقش موثر کارشناسان در معاونت های دانشگاه بر لزوم استمرار ارتباطات دوسویه و نقد و پاسخگویی در حوزه های مختلف دانشگاه تاکید کرد.

وی تبادل نظر و اندیشه ورزی را برای کسب توفیق در سازمان کارساز دانست و با اشاره به ایجاد کمیته پیگیری و تکریم با حضور نمایندگان معاونت های مختلف دانشگاه آن را در راستای هماهنگی، ایجاد تعامل و دوستی مجموعه و افزایش سرعت در پاسخگویی موثر برشمرد.

دکتر محمدی ضمن تبریک موفقیت های دانشجومعلمان در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری و المپیاد های ورزشی، موفقیت در معاونت های مختلف را موفقیت دانشگاه دانست و بر نقش موثر معاونت دانشجویی در کسب رضایت و ایجاد امید در دانشجومعلمان به عنوان خط مقدم ارتباط با آنان تاکید کرد.

وی ضمن تاکید بر تکریم و مواجه همراه با سعه صدر و صبوری با دانشجو معلمان بر ضرورت حاکمیت اخلاق در  دانشگاه فرهنگیان به عنوان جامعه فرهیخته کشور و اثرات آن در نظام تعلیم و تربیت کشور تاکید کرد.

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه با اشاره به لزوم ارتقاء کیفیت و توسعه امکانات در پردیس ها و مراکز در راستای مطالبات دانشجویان در حوزه تربیت بدنی، بر فراهم کردن امکان استفاده آسان دانشجو معلمان از امکانات و سالن های ورزشی تاکید کرد.

 

دکتر علی نژاد معاون دانشجویی: علیرغم کمبود ها  به لطف خدا حتی یک بحران در حوزه دانشجویی نداشته ایم

در ادامه دکتر علی نژاد معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر اهمیت موفقیت دانشجو معلمان در جشنواره ملی دانشجوی نمونه و المپیاد های ورزشی به ارائه گزارشی از اقدامات معاونت دانشجویی در راستای بهبود کیفیت وضعیت سراهای دانشجویی و تغذیه پرداخت.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار در میان دانشگاه های کشور مدل شایستگی سرپرستان خوابگاه ها از سوی دانشگاه فرهنگیان ارائه شده است گفت: راه اندازی اتوماسیون تغذیه با توفیق 94 درصدی، فراهم کردن امکان استفاده از وام های دانشجویی و تلاش برای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه از دیگر اقدامات این معاونت بوده است.

معاون دانشجویی با اشاره به رویکرد این معاونت در ترویج امید، نشاط و شادابی در میان دانشجو معلمان اظهار کرد: معاونت دانشجویی با تاکید بر پیشگیری  و از بین بردن افسردگی و آسیب های اجتماعی در سراهای دانشجویی  در راستای ایجاد فضای شاد و به روز خوابگاهی و بهره برداری دانشجومعلمان از امکانات اهتمام دارد.

دکتر علی نژاد با اشاره به نیازها و ضرورت رتبه بندی سراهای دانشجویی از راستی آزمایی آن باحضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت سیستمی و بر اساس 200 شاخص خبر داد.

وی همچنین به اجرایی شدن کارنامه سلامت برای قریب به 95 درصد از دانشجومعلمان و راه اندازی اندیشکده روانشناسی و مشاوره به منظور ایجاد مرکزی برای مشورت، تبادل نظر و تصمیم گیری و تصمیم سازی جمعی، اصلاح و بازنگری در شیوه نامه معاینات پزشکی برای ورود معلمان شایسته به نظام تعلیم و تربیت، تحلیل و سنجش سلامت روانشناختی دانشجویان براساس تست های روانشناسی از جمله فعالیت های این معاونت اشاره کرد.

لزوم بازنگری ساختار معاونت با نگاه متوازن و بر اساس شرح وظایف تعیین شده، امتیازات و جوایز اهداء شده به دانشجو معلمان نمونه، بازنگری در شیوه نامه کسر از حقوق دانشجویان، وضعیت خوابگاه ها، رفاهیات و مطالبات دانشجومعلمان و ضرورت پرداختن به ورزش دانشجویان دختر در دانشگاه فرهنگیان از مواردی بود که به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

 

 


نظرات کاربران